Hoşgeldiniz :
Röleler
Röleler

RÖLELER

25 ve 50 MS gecikme ile üretilen ve infilaklı fitil ile birlikte kullanılan kapsüllerdir.

Kuru, iyi havalandırılan depolarda, 87/12028 sayılı tüzük hükümlerine uygun olarak depolanmalıdır.

Sınıf 1.1 B, UN. No.0029, Patlayıcı Madde Tip E.