Hoşgeldiniz :
HAKKIMIZDA
Orica Nitro
HAKKIMIZDA

Orica-Nitro, Ankara Lalahan’da 1993 yılında tarafımızdan ABD teknolojisi ile kurulmuş dünyanın en yeni ve modern emülsiyon patlayıcı tesislerinden biri iken, 1996 yılında ICI şirketiyle ortaklık (JVC) kurmuştur. 2000 yılında ICI hisselerinin Orica’ya devri sonucu, Orica ile ortak olunmuştur.

Orica-Nitro,Türkiye sivil patlayıcı sektöründe kurulduğu günden itibaren öncü rol oynamış, sektöre teknoloji (ARGE ve Projelendirme) ve donanımlı insan kaynağı sağlamış, ayrıca iş, sağlık ve çevre (SHE) güvenliği konusunda rehber kuruluş olmuştur.

GENEL MÜDÜRLÜK ve FABRİKA

ORICA-NİTRO ´nun Genel Müdürlüğü Hülya Sokak No:45 Gaziosmanpaşa Ankara adresindeki merkez binasındadır. Pazarlama, muhasebe ve mali işler bölümleri de aynı merkezde yer almaktadır.1000 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunan fabrika, Ankara ili, Mamak ilçesi, Lalahan’a 7 km. uzaklıkta olup, fabrika sahasında emülsiyon patlayıcılar, elektriksiz kapsül, emülsifer ve ANFO üretimi yapan beş ayrı tesisle birlikte, depoları da içine alan toplam 10.100 m2 kapalı alan bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK ve SERVİS HİZMETLERİ

ORICA-NİTRO, kadrosunda bulunan uzman delme ve patlatma mühendisleri ile patlayıcı kullanıcılarına komple patlatma dizaynı (patern dizaynı) ve saha danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Dünyanın en gelişmiş delme - patlatma bilgisayar programları olan Shot Plus5, Shot Plus-T, Shot Plus-UG ve Powersieve saha mühendislerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Patlatma işlerinin uzman kişi ve kuruluşlarca yapılmasının işyerlerine sağlayacağı yararları gözönüne alan ORICA-NİTRO, bünyesinde oluşturduğu patlatma grubu ile işyerlerine komple patlatma hizmetleri de sunmaktadır.

ORICA-NİTRO, bünyesinde bulunan uzman proje geliştirme ve teknoloji grubu ile ticari patlayıcı madde üretim tesisleri projelendirme, montaj ve devreye alma hizmetleri de vermektedir. Ayrıca yerüstü emülsiyon şarjlama üniteleri (MMU Truck), yerüstü ANFO şarjlama üniteleri (ANFO Truck) ve yeraltı şarjlama makinaları montaj ve devreye alma hizmetleri de verilmektedir.

ORICA-NITRO KALİTE POLİTİKASI

OricaNitro Patlayıcı Maddeler Sanayi Ticaret A.Ş. olarak yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşteri istek ve beklentilerinin üzerinde patlayıcı maddeler üretmek ve tedarik etmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla firmamızca ;

• Müşterilerimize istediği zamanda, istediği ürünü sunarak güvenlerini kazanmak,

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim verimliliğimizi artırmak,

• Maliyetlerimizi uygun seviyelerde tutarak, rekabet avantajı sağlamak,

• Çevreye zarar vermeden üretim yapmak ve hizmet sunmak,

• Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlayarak çalışanlarımız ve müşterilerimiz için risk oluşmasını önlemek,

• Tedarikçilerimizin müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde girdileri temin etmesini sağlamak,

 

Kalite politikamız olarak benimsenmiştir.

ORICA-NITRO İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

“Orica-Nitro olarak, bizler tüm iş hastalıklarının, iş kazalarının ve çevresel kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktayız.

Orica-Nitro olarak tüm faaliyetlerimizi, insan ve çevre faktörlerini göz önünde bulundurarak yönetecek ve tüm işlerimizi gelecek nesillerin yaşam kalitesini tehlikeye atmayacak şekilde toplum yararı doğrultusunda yürüteceğiz.

Bunları yaparken;

• Tüm faaliyetlerimizin çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, komşularımızı ve çevremizi korumak için en yüksek standartlarda uygulanmasının garanti altına alınması için çalışacağız.

• Riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak yaralanma ve sağlık bozunmalarını engelleyeceğiz.

• Doğal kaynaklar ve enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yöntemler arayacağız.

• İSG ve Çevre ile ilgili - mevzuat şartlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağız.

• İSG ve Çevre ile ilgili çalışmalarda sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlayacak ve çevre kirliliğini önleyeceğiz.

• İnsan Sağlığı ve Çevre güvenliği için güvenli bir şekilde üretilebilen, nakil edilebilen, depolanabilen, kullanılabilen ve imha edilebilen ürünleri ve hammaddeleri tercih edeceğiz.

• İnsan hayatı kalitesini arttırmak için yaptığımız katkıları geliştirmek ve çevreye verilen etkileri kabul edilebilir sınırlara indirebilmek için yeni veya geliştirilmiş ürün ve proses oluşturma yöntemleri arayacağız.

• Ürünlerimizin güvenli bir şekilde kullanılması ve imha edilmesi için müşteri ve tüketicilerimize uygun bilgi ve eğitimlerin verilmesini sağlayacağız

• İnsan Sağlığı ve Çevre için yükümlülüklerimizi yerine getirirken sürekli iyileştirilmelerini sağlayacağız.”

Bu Politika, Genel Müdür tarafından imzalanarak şirketin belirli yerlerine asıldığı gibi kartvizit boyutunda çoğaltılarak da tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Politika aynı zamanda, kamuoyunun görüşüne Orica-Nitronun web sayfasında sunulmuştur.

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi StandartlarıReferans Dokümanlar :
ISG ve Çevre Politakası
Kalite Politikamız